IS FÉIDIR LIOM CABHRÚ LE

Deontais & SUSI, Tráthchlárú, Saincheisteanna a Bhaineann le Cúrsaí, Torthaí Scrúduithe & Achomhairc, gan ach cúpla a ainmniú ...

Acadúil

Seo le cuidiú

Le haghaidh ceisteanna faoi aon imní acadúil, déan teagmháil le Ricarda, d’Oifigeach Oideachais UM ag sueducation@gmit.ie nó 086-7335525.

Ceardlanna

Ag amanna éagsúla i rith na bliana, reáchtálfaidh an UM ceardlanna éagsúla chun do chuid staidéir agus gairmeacha amach anseo a chomhlánú. Reáchtálfar cuid de na ceardlanna seo i gcomhar leis an Oifig Gairmeacha. I measc roinnt samplaí de na cineálacha ceardlann a bheidh ar siúl i mbliana tá breisoiliúint, Linkedin, staidéar agus bainistíocht ama.

 

Feachtais

I rith na bliana reáchtálfaidh an UM roinnt Feachtais lena n-áirítear Clárú Vótálaithe, an agóid Náisiúnta Mac Léinn agus Slam Scrúduithe – gan ach cúpla ceann a ainmniú. Is feachtas an-rathúil í Seachtain na Scrúduithe Scrúdaithe a reáchtáiltear chun cabhrú le mic léinn dí-strus a chur orthu roimh na scrúduithe. Coinnigh súil amach le haghaidh pacáistí staidéir, zúnna peitreal agus maidin tae / caife.

Faisnéis agus Cúnamh Gairmeacha

Má theastaíonn seisiún duine le duine uait maidir le do CV nó ceisteanna eile a bhaineann le gairme, glaoigh ar an oifig gairmeacha atá suite ar an gcéad urlár den leabharlann. Lean Bord Poist na hOifige Gairmeacha ar Facebook.

Seirbhísí suíomh Gréasáin

Ar ár suíomh Gréasáin, atusugalwaymayo.ie, tá roinnt seirbhísí ar fáil do mhic léinn faoin Rannóg Oideachais. Ar an suíomh Gréasáin tá bord Poist againn do shealgairí poist páirtaimseartha agus siopa leabhar do mhic léinn atá ag iarraidh trealamh coláiste athláimhe a cheannach nó a dhíol.

Ceisteanna Coitianta Scrúduithe

Ceisteanna Coitianta Scrúduithe

Seo thíos roinnt ceisteanna coitianta a bhfuil súil againn a fhágfaidh go mbeidh próiseas na scrúduithe furasta a thuiscint.

Conas is féidir liom teacht ar an Amchlár Scrúdaithe?

Foilsítear an tráthchlár ar shuíomh Gréasáin GMIT mí amháin roimh thosach na scrúduithe. Téigh chuig student.gmit.ie

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má tá fadhb agam le mo Amchlár?

Téigh i dteagmháil le do Cheann Roinne – trí Oifig na Scoile

Cad a theastaíonn uaim chun mo thorthaí a rochtain?

Teastaíonn d’uimhir Aitheantais Mac Léinn agus d’uimhir PIN sé dhigit uait.

Conas agus cá bhfaighidh mé m’uimhir Aitheantais Mac Léinn agus uimhir PIN?

Tá d’uimhir aitheantais mac léinn suite ar d’fhoirm chlárúcháin a eisíonn an Roinn Clárúcháin duit sula ndéanann tú clárú le GMIT, agus tá sí suite ar do Chárta Mac Léinn freisin nuair a eisíonn GMIT í.

Éilíonn an HEA ar mhic léinn suirbhé ar líne a dhéanamh sula gcláróidh siad le GMIT. Cuimsíonn do phacáiste cláraithe an fhaisnéis a bheidh uait chun an suirbhé seo a rochtain; tá d’uimhir PIN mar chuid den fhaisnéis atá sa phacáiste seo.

Nóta: Úsáidtear an UAP athshocraithe chun rochtain a fháil ar do thorthaí scrúdaithe. Coinnigh an UAP seo in áit shábháilte le do thoil. NÍ MÓR duit an PIN seo a athshocrú agus beidh sé de dhíth ort chun Iontrálacha Ar Líne, Clárú a dhéanamh amach anseo agus chun rochtain a fháil ar d’Fhorlíonadh Dioplóma Eorpach tar éis na céime.

Ní thabharfaidh an UAP seo rochtain duit ar MOODLE, r-phost Coláiste ná na ríomhairí laistigh den Institiúid. íonn an Roinn TF an UAP seo agus rachaidh sé as feidhm go bliantúil.

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má rinne mé dearmad nó mí-úsáid ar an UAP seo?

Téigh i dteagmháil le Webforstudent@gmit.ie ag cinntiú go bhfuil d’uimhir aitheantais mac léinn agus Dáta Breithe curtha san áireamh agat

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má bhíonn orm scrúdú a chur siar?

Má éiríonn tú tinn, mar shampla, agus má theastaíonn uait scrúdú a chur siar, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do Cheann Roinne – trí Oifig na Scoile.

Conas a gheobhaidh mé torthaí mo scrúduithe?

Ní eisítear torthaí scrúduithe ar líne ach trí Web for Student agus ní chuirtear amach iad do mhic léinn. (Seo an córas céanna a d’úsáid tú chun Suirbhé Ar Líne an HEA a chomhlánú).

Chun rochtain a fháil ar do thorthaí téigh chuig www.gmit.ie Cliceáil ar: student.gmit.ie> Torthaí Ar Líne>> >

Faigh rochtain ar do thorthaí ar líne> Iontráil Réimse Slán: Iontráil d’uimhir aitheantais mac léinn agus d’uimhir PIN sé dhigit agus logáil isteach. > Chun dul ar aghaidh chuig do thorthaí

Cliceáil ar: Seirbhísí do Mhic Léinn agus Cúnamh Airgeadais> Taifid do Mhic Léinn> Gráid Shealadacha> Cuir isteach ar an Téarma Acadúil a thaispeántar, eg 2013/2014. >>> Beidh do thorthaí le feiceáil ansin.

Cén fáth a bhfuil mo thorthaí Sealadach?

Fanann na torthaí go léir sealadach go dtí go ndaingnítear iad ag cruinniú na mBord Scrúduithe a tionóladh i Meán Fómhair na bliana acadúla dar gcionn Cad a chiallaíonn Buan Acadúil?

Is é seo an toradh foriomlán do bhliain (céim) i ngach bliain seachas blianta dámhachtana, is é an toradh a bheidh air:

PS (PASS)

EX (EISCEACHTAÍ Deonaithe)

FL (FAILTE)

DE (DEFER) AB (ABSENT)

WH (LEIS)

Cad a chiallaíonn siad seo?

Cad a chiallaíonn siad seo?

PS – ciallaíonn sé go bhfuil gach rud rite agat agus is féidir leat dul ar aghaidh go dtí an bhliain seo chugainn

EX – ciallaíonn sé go gcaithfidh tú ábhair (modúil) a athshlánú nó a athdhéanamh

FL – ciallaíonn sé gur theip ort agus go n-iarrtar ort ábhair (modúil) DE a atosú nó a athdhéanamh – ciallaíonn sé go bhfuil ábhair iarchurtha agat nó an clár

AB – ciallaíonn sé nár fhreastail tú ar scrúdú

WH – ciallaíonn sé go bhfuil rud éigin gan íoc agat nach mór a chur i gcrích, i.e. measúnú leanúnach, tionscadal, scrúdú praiticiúil nó deiridh.

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má tá fadhb agam le mo thorthaí?

Má bhíonn ort scrúdú a dhéanamh arís feicfidh tú “díolúintí a deonaíodh”.

Más é 40% an pasmharc i d’ábhar (modúl) agus go bhfuil do mharc níos lú ná sin, iarrtar ort an t-ábhar seo (modúl) a athshlánú nó a athdhéanamh . Baineann an rud céanna le hábhair a bhfuil pasmharc 50% acu.

Gheobhaidh tú fógra breise maidir leis an bpróiseas athrá i rith na bliana acadúla. Cinntigh le do thoil go bhfuil do chuntas ríomhphoist coláiste curtha i ngníomh agat. Is ortsa atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil tú ar an eolas go hiomlán faoi do athriachtanais mar ní bheidh an Institiúid ag scríobh chugat.

Nóta: Tá sé de dhualgas ort aon scrúduithe ar theip orthu a chur ar ais ag an gcéad suí eile atá ar fáil.

Conas a bheidh a fhios agam an gcaithfidh mé scrúdú a dhéanamh arís?

Déan teagmháil le do Cheann Roinne (trí d’Oifig Scoile)

Conas a dhéantar athsheiceáil ar scrúdú?

Féach leat do Lámhleabhar Cód Iompair le haghaidh faisnéis mhionsonraithe ar Athsheiceálacha, Athbhreithnithe agus Achomhairc. Féach leat do Lámhleabhar Cód Iompair le haghaidh faisnéis mhionsonraithe ar Athsheiceálacha, Athbhreithnithe agus Achomhairc.

Nóta: Ní chuirtear iarratais ar athsheiceálacha ar thorthaí Scrúduithe Geimhridh san áireamh go dtí tar éis na Scrúduithe Samhraidh.

Conas a phriontálfaidh mé cóip de mo thorthaí le lógó na hInstitiúide?

Agus tú ag féachaint ar thorthaí do scrúdaithe, cliceáil ar:

Uirlisí> Roghanna Idirlín, Ard,>

Scrollaigh síos go dtí go bhfeiceann tú an tsiombail priontála agus cuir tic le dathanna agus íomhánna Cúlra Priontála

> > Ceart go leor

Beidh ort dul chuig File> Page Setup …..>

Cliceáil ar Dathanna agus íomhánna Cúlra Priontála> Ceart go leor.>

Ansin is féidir leat a dtorthaí a phriontáil le Lógó na hInstitiúide. Note:

Cé leis a ndéanfaidh mé teagmháil má theastaíonn litir uaim chun a dhearbhú gur mac léinn mé, e.g. le haghaidh deontas, roinn na n-íocaíochtaí leasa shóisialaigh, srl?


Téigh i dteagmháil leis an Deasc Clárúcháin, atá os coinne an deasc fáiltithe sa phríomh stocaireacht. Is iad na huaireanta oscailte don Deasc Clárúcháin: 10rn – 12in & 2in – 4in

NB: Faoin Acht um Chosaint Sonraí 1998 arna leasú i 2003, ní féidir le Pearsanra na hInstitiúide do thorthaí, do stádas cláraithe srl a phlé le duine ar bith seachas tú féin. Is ortsa atá an fhreagracht cloí le Polasaithe agus Nósanna Imeachta na hInstitiúide mar atá mínithe sa Chód Iompair do Mhic Léinn.

Déan teagmháil

Campas Mhaigh Eo
+353 94 9043109
sumayo@gmit.ie

Campas na Gaillimhe
+353 91 742264
suoffice@gmit.ie