DO AONTAS

Eagraíocht dhaonlathach atá á reáchtáil ag mic léinn, do mhic léinn.

Faoi

Bíonn gach mac léinn cláraithe GMIT ina bhall d’Aontas na Mac Léinn go huathoibríoch

Tá 4 oifigeach lánaimseartha ann a dhéanann ionadaíocht ar mhic léinn GMIT: Uachtarán Foriomlán an UM, an Leas-Uachtarán Oideachais, an Leas-Uachtarán Leasa agus Leas-Uachtarán Champas Mhaigh Eo. Tá a threoir féin ag gach ceann de na hoifigigh seo ach tá comhfhreagracht orthu freisin mar fhoireann chun a chinntiú go ndéantar ionadaíocht do gach mac léinn GMIT i ngach réimse de shaol na mac léinn.

Déanaimid ionadaíocht ar mhic léinn i réimse leathan réimsí, agus tá cuid acu liostaithe thíos:

An Feidhmeannas.

Is é an feidhmeannas ‘Comh-Aireachta’ an Aontais agus tá gach oifigeach lánaimseartha agus páirtaimseartha ann. Tagann an feidhmeannas le chéile gach coicís.

OIFIGIGH IOMLÁN AMA

Colin Kearney

Colin Kearney

Uachtarán

Bóthar Bhaile Átha Cliath, Gaillimh

091-742055 / 087-126 3366

supresident@gmit.ie

I’m so thankful for the opportunity to represent the students of GMIT! Hopefully the year

ahead will be far more normal and we can be here to welcome you back to campus. Any student that is ever in need of assistance can give any of the team a quick email or call and we will do all we can to help – Thank you.
Ricarda Bolle

Ricarda Bolle

Leas-Uachtarán Oideachais

Bóthar Bhaile Átha Cliath, Gaillimh

091-742316 / +49 15755 891477

sueducation@gmit.ie

I am delighted to have the chance to represent our students across all five campuses on all

academic matters. If there is ever anything you are unsure about or need some help with, don’t hesitate to get in touch. You can be sure that we, in the Students Union, will do
everything we can to help you make the best out of your time at GMIT.
Emily Walshe

Emily Walshe

Leas-Uachtarán Leasa

Bóthar Bhaile Átha Cliath, Gaillimh

091-742816 / 083-446 1484

suwelfare@gmit.ie

College is a life experience that is unique to every student and as Welfare Officer, I want to do the absolute best I can to constantly improve the experience for you! I understand that not only is the transition into college life extremely hard, but that there are also challenges around every corner.

These challenges and issues faced are also unique to each student but I want you to know that you will not have to face these issues alone. 
Emily McGrory

Emily McGrory

Leas-Uachtarán ar Champas Mhaigh Eo

Bóthar Bhaile Átha Cliath, Gaillimh

094 904 3162 / 087-950 0623

sumayo@gmit.ie

I look forward to meeting you all hopefully on campus throughout the year and getting to know all of the students. I am passionate about making the GMIT college experience for students unforgettable. Each and every one of the students will be my number 1 priority! Please don’t ever be afraid to contact me with anything! Let’s make the college experience for everyone safe, fun and unforgettable

Struchtúr d’aontas.

Comhlacht na Mac Léinn.

Téarma eile is ea comhlacht na mac léinn do mhic léinn uile na hinstitiúide le chéile. Is é comhlacht na mac léinn an comhlacht cinnteoireachta uachtarach agus tá an focal deiridh aige ar gach ábhar is tábhachtaí a théann i bhfeidhm ar an Aontas.

Bíonn a dtuairimí ag mic léinn trí vótáil ar son ionadaithe ranga, oifigeach sabóideach lánaimseartha agus trí vótáil i reifrinn a d’fhéadfadh tarlú ar ábhair éagsúla i rith na bliana.

Comhairle na nIonadaithe Ranga.

Ba chóir go mbeadh ionadaithe ranga 1 ar a laghad ag gach rang san institiúid, bunaithe ar mhéid an ranga.

Is í comhairle na n-ionadaithe ranga ‘Parlaimint’ an Aontais agus tá sí comhdhéanta de gach ionadaí ranga agus oifigeach feidhmiúcháin. Tagann an Chomhairle le chéile gach mí agus glacann sí beartas don Aontas chomh maith leis na hoifigigh feidhmiúcháin a choinneáil cuntasach as an obair a dhéanann siad.

 

Aontas na Mac Léinn in Éirinn

Is é Aontas na Mac Léinn in Éirinn (USI) an comhlacht ionadaíoch náisiúnta do na 374,000 mac léinn in oideachas tríú leibhéal ar Oileán na hÉireann.


Is Eagraíocht Ballraíochta (MO) de USI é GMIT SU agus freastalaíonn ár n-oifigigh ar sheisiúin oiliúna, cruinnithe míosúla na Comhairle Náisiúnta agus an National Annual
Comhdháil

Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach ar shuíomh Gréasáin USI: http://usi.ie

Mayo Campus
Tel: +353 94 9043109
Email: sumayo.galwaymayo@atu.ie

Galway Campus
Tel: +353 91 742264
Email: suoffice.galwaymayo@atu.ie